Då den nya regeringen tillträdde efter många månaders förhandlingar presenterade man ett program bestående av 73 punkter de fyra samarbetspartierna var överens om. I programmet finns en skrivning som säger att bensin och dieseldrivna bilar inte får säljas efter 2030. Betyder det att bilar med förbränningsmotorer kommer att försvinna.

Frågorna kring förslaget är många och det enda säkra är att målet med förbudet är att få ner utsläppen av klimatgaser. Det kan man åstadkomma på flera sätt utan att totalförbjuda förbränningsmotorer, det kan ske genom att man förbjuder försäljningen av fossila bränslen. Troligen kommer det att krävas ett stort antal olika åtgärder.

Branschen kritisk

Det är årets understatement att säga att branschen är kritisk. Det man framför allt pekar på med sin kritik är att regeringen inte har presenterat några riktlinjer för vad förbudet kommer att innefatta. Menar regeringen att alla nya fordon med förbränningsmotorer blir förbjudna att säljas eller kommer laddhybrider att vara godkända att säljas?

Det är många frågor från branschen och den behöver svar för sin forskning och utveckling. Kommer alla förbränningsmotorer att vara förbjudna är det ingen mening med att satsa på att utveckla dessa. Blir alternativet rena elbilar utan en förbränningsmotor som kan ladda batterierna så måste det ske en utveckling av räckvidden hos elbilar.

Regeringens styrsystem otillräckliga

Den första juli 2018 införde regeringen ett skattesystem för nya bilar kallat Bonus-Malus. Översatt från latin betyder det Bra-Dåligt och Bonus var den etikett som skulle klistras på bilar med låga utsläpp och liten miljöpåverkan. Malus däremot gällde tyngre bränsletörstiga bilar som exempelvis suvar med automatlåda och fyrhjulsdrift.

Elbilar får med det nya skattesystemet en bonus på 60 000 kronor medan laddhybrider kan räkna med en bonus på 20 000 till 30 000 kronor beroende på koldioxidutsläpp. Frågan är om ett sådant system räcker för att bilköparna ska välja elbilar. Det är högst osäkert, hittills har effekten varit liten.

Norge – ett föregångsland

I Norge har elbilen nått enorma försäljningsframgångar. Det kan ju tyckas märkligt med de stora nationella oljetillgångar landet förfogar över men det handlar om en resolut styrning från regeringens sida. Elbilar i Norge är befriade från moms, man betalar ingen extra bilskatt vid inköpet, elbilar för köras i kollektivtrafikfilerna.

Dessutom behöver elbilar inte betala vägtullar, parkeringen är ofta gratis, liksom laddning. I mars 2019 registrerades för första gången fler elbilar än bilar med förbränningsmotorer så i Norge är trenden klar, där kommer det på sikt inte att finnas särskilt många bensin- och dieselbilar ute på vägarna om 10 år.

Bilindustrin i Sverige är stor och lönsam

Frågan man nu ställer sig inom fordonsindustrin: Blir förbränningsmotorer godkända efter 2030 om de körs på etanol, biogas eller HVO. Kan en bil med en liten elmotor kopplad ihop med en förbränningsmotor kallas laddhybrid och vara tillåten. Personbilstillverkaren Volvo Cars som är Sveriges största företag med 22 000 anställda.

AB Volvo som tillverkar bussar, lastbilar och andra tunga fordon har 19 000 anställda. Scania är Sveriges sjätte största företag med 15 000 anställda. Vad händer med dessa och många fler då underleverantörerna är oräknade. Fordonsindustrin är ryggraden i svensk verkstadsindustri som starkt har bidragit till vårt svenska välstånd.

Nu kräver branschen besked

  • Ska förbränningsmotorer eller fossila bränslen förbjudas
  • Kommer laddhybrider att förbjudas

Det finns många frågor som kräver svar och svaren kommer på intet sätt att vara svar på vad som sker med bilförsäljningen lokalt i Sverige. Ett förbud i Sverige utan att samma eller liknande lagstiftning är på plats i övriga Europa kommer att strida mot EU-rätten, därför är en lokal svensk lagstiftning omöjlig.

Categories:Uncategorized
Published on :Posted on

Post your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *