Concept Car

Det går inte att sia om framtidens bilindustri utan att titta på vad för typ av bil industrin ska leverera. Att framdrift kommer att ske med el är tämligen klart och att många bilar kommer att vara självkörande och förarlösa står även det tämligen klart. Hur påverkar det bilindustrin?

Volvo Cars AB är idag Sveriges största företag med 19 000 anställda. Naturligtvis kommer framtidens bilar att påverka detta företag. Volvo lastvagnar och Scania har tillsammans fler än 30 000 anställda, går de runt och oroar sig för framtiden, knappast. Omställningarna tar tid och tilltron till utvecklingen är stor.

Självkörande bilar

Att det i framtiden kommer att finnas självkörande bilar är de flesta överens om. Hur påverkar det bilindustrin? De som tittat närmare på den frågan menar att behovet av antalet bilar kommer att minska dramatiskt. Kanske blir det vanligare med en taxi som kör själv och som man kan nå genom ett prenumerationssystem.

Ägandet av en egen bil blir därför onödigt och i vissa fall något mycket exklusivt. Troligen får inte bilar med förare köras på samma vägar som de förarlösa bilarna. Dagens problem med bilar som körs för fort kommer att försvinna då de förarlösa bilarna kommer att hålla samma hastigheter

Typ av framdrivning

En annan faktor som kommer att vara ödesdiger för delar av bilindustrin är vilken form av framdrivning kommer att bli vanlig eller ens tillåten. I det 73-punktsprogram som regeringen presenterade tillsammans med stödpartierna L och C sades det att inga nya bilar med förbränningsmotorer ska få säljas i Sverige efter år 2030.

Osäkerheten är nu stor vad man menar med den skrivningen. Får det inte finnas en liten förbränningsmotor som kan ladda batterierna i en laddhybrid? Hos Volvo har man bestämt att de inte kommer att sälja någon bil utan elmotor efter 2019. Det är gott och väl så men räcker det?

Är bilindustrin högteknologisk?

Frågar man företrädare för bilindustrin om de anser att de företräder en högteknologisk bransch så tycker dessa nog det. Tittar vi i stället under huven på en modern bil så sitter där en mer än hundra år gammal uppfinning oavsett vi hittar en ottomotor (bensinmotor) eller en dieselmotor.

Mängder med resurser har lagts på design och reklam och på senare tid även på elektronik och artificiell intelligens (ai) men inte särskilt mycket på att få fram motorer med högre verkningsgrad. Bilindustrin har på något sätt bundit ris åt sin egen rygg men den totala omställningen kommer att ta rid.

Bilindustrin under avveckling

Bob Lutz, tidigare vice styrelseordförande i General Motors menar i en intervju för CNBC att bilindustrin i sin nuvarande form kommer att vara försvunnen om 15 – 20 år. Inga privatpersoner kommer att efterfråga privatbilar, alla transporter sker genom olika företags försorg. Ingen efterfrågar bilar med höga prestanda då alla bilar kör lika fort.

Andra hävdar att den förarlösa bilen kommer att bidra till ökad alkoholkonsumtion då man inte behöver köra själv samt arbetslöshet då bilindustrin med underleverantörer och eftermarknad sysselsätter många människor. Olyckorna kommer däremot att minska, vilket spar resurser inom sjukvården. Trafiken kommer att flyta mycket lugnare samt kommer antalet parkeringsplatser att minska.

Sammanfattning

  • Självkörande bilar kommer att ersätta konventionella bilar
  • Förbränningsmotorn kommer att fasas ut
  • Bilindustrin i dagens form kommer att försvinna

Förbränningsmotorn, bensin eller diesel kommer endast att finnas kvar om man kan använda förnybart bränsle i motorerna. Elmotorer kommer att finnas i alla bilar, elbilar såväl som laddhybrider. Självkörande bilar kommer att minska behovet av bilar med höga prestanda. Privatbilar blir ovanliga, man åker i stället i självkörande taxibilar.

Categories:Uncategorized
Published on :Posted on

Post your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *