Naturgas, olja och kol är fossila bränslen och dessa bildades för flera miljoner år sedan. Olja är det kanske det viktigaste fossila bränslet och fordon på land, luft och i havet drivs vanligtvis med olja. De flesta av oss är medvetna om att fossila bränslen har en negativ påverkan på miljön.

Om du använder bensin som drivmedel i din bil bör du tänka på att tanka bensin av miljöklass 1 och att köra miljömedvetet, exempelvis undvika onödiga accelerationer. Bensin bidrar negativt till att förstärka växthuseffekten genom att öka koldioxidhalten. Nyare bilmodeller släpper ut mindre skadliga ämnen jämfört med äldre modeller.

Bensin eller diesel?

Diesel är ett fossilt bränsle, vilket innebär att det precis som bensin bidrar negativt till klimatförändringar. Diesel som säljs i Sverige är klassad i miljöklass och precis som bensin av samma klass innehåller den mindre skadliga ämnen. En dieselbil är ofta dyrare i inköp men den drar mindre bränsle.

Om du ofta kör längre sträckor så rekommenderas ofta en dieselbil. Bensindrivna bilar släpper ut mer koldioxid, växthusgas, medan en dieseldriven bil släpper ut andra skadliga ämnen som kväveoxid och små partiklar. Ett partikelfilter reducerar mängden skadliga partiklar som släpps ut och denna typ av filter finner du i nyare bilmodeller.

Alternativa drivmedel

Bensindrivna bilar är jämfört med exempelvis eldrivna bilar billigare. Eldrivna bilar är dock högintressanta med tanke på att de inte bidrar till klimatförändringar på samma sätt som en bil som drivs med fossila bränslen. En elbil är billigare att tanka och tystare att köra. Teknikutvecklingen går framåt och prestandan på elbilar blir bättre.

Bensin är ett vårt vanligast drivmedel och är ett lättillgängligt drivmedel som du finner på bensinstationer runt om i vårt land. När du kör en elbil behöver du planera mer och undersöka innan var det finns laddstationer. Antalet laddstationer behövs byggas ut så att du inte behöver oroa dig när du reser.

Var kommer elen ifrån?

I Sverige kommer en majoritet av vår el från vattenkraft och kärnkraft. En del av vår el kommer även från förnybara och fossilfria källor som sol och vind. Ett problem med fossila bränslen är att de inte är förnybara. Fossila bränslen och kärnenergi som utvinns av uran finns endast i en bestämd mängd.

Icke förnybara bränslen återbildas väldigt långsamt eller inte alls. Om du kör en elbil kan du bidra till att utjämna elförbrukningen över dygnet genom att styra laddningen till tider på dygnet då elförbrukningen är låg. Batterierna som används i elbilar innehåller vanligtvis en del miljöskadliga ämnen, så det är viktigt att återvinna batterierna.

Framtida bränslen

Idag är bensindrivna bilar mer miljövänliga än de var för några år sedan. Det är dock viktigt att fortsätta att leta efter lösningar som är mer miljömässigt hållbara i längden. Ett drivmedel som inte skadar vår miljö på ett negativt sätt och som samtidigt är lätt att framställa, transportera samt billigt är det ultimata.

Det finns även andra lösningar som etanol. Etanol är en alkohol som kan användas som bränsle. Avgaser från etanolbilar innehåller få farliga ämnen men i Sverige användas ofta en blandning med bensin något som innebär att skadliga kolväten släpps ut från bensinen. Servicekostnaderna för bilar drivna med etanol är ofta högre.

Vad ska jag välja?

  • Miljömedvetenhet
  • Hållbara lösningar
  • Bensin lättillgängligt

Miljömedvetandet ökar och teknikutvecklingen går framåt och eldrivna bilar eller bilar som drivs med alternativa bränslen som etanol och biogas blir allt vanligare. Företag som Tesla driver utvecklingen mot hållbara lösningar. Bensindrivna bilar är dock idag den vanligaste typen av bilar. Bensin är ett relativt vanligt, billigt och lättillgängligt drivmedel.

Categories:Uncategorized
Published on :Posted on

Post your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *